پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


صرف سهام به چه معناست؟

1 پاسخ 1

صرف سهام مبلغ مازاد ارزش بازار (ارزشی که در حال حاضر معامله می‌شود) نسبت به ارزش اسمی سهام است. صرف سهام تحت همین عنوان در حساب حقوق صاحبان سهام در ترازنامه لحاظ شده و موجب افزایش آن می‌گردد

پس تفاوت قیمت اسمی و ارزش بازاری سهممن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صرف سهام به چه معناست) (صرف سهام) (صرف سهام به چه معناست؟) (صرف سهام چیست) (صرف سهام به چه) (حقوق صاحبان سهام) () (صرف سهام به چه معنا است) (صرف سهام به چه معناس) (صرف سهام به چه معنی است) (صرف سهام به) (صرف سهام یعنی چه) (صرفه سهام به چه معناست) (صرف سهام به چه معناست ؟) (صرف) (صرف سهام چيست) (صرف سهام به چه معناست) (صرف سهام) (صرف سهام به چ معناست) (صرف سهام به جه معناست) (صرف سهام به چه معناست) (صرف سهام چیست؟) (صرف سهام به چه معنا) (صرف سهم به چه معناست) ( صرف سهام به چه معناست)