پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

بیست و پنجم اردیبهشت، روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()