پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام آیا نشسته هم میتوان غسل جنابت انجام داد یا حتما باید ایستاده باشد

1 پاسخ 1

سلام علیکم غسل جنابت یا باقی غسلها بصورت نشسته صحیح است . غسل دو گونه انجام میشود : ۱- ترتیبی : ابتدا سر و گردن - طرف راست بدن - طرف چپ بدن ۲- غسل ارتماسی : شخص ابتدا نیت میکند و یکباره تمام بدن را داخل آب میبرد مثل غسل در استخر . لذا روشن است که نشسته بودن و ایستاده بودن تفاوتی نمیکند مهم انجام شدن غسل بصورت ترنیبی یا ارتماسی است .


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()