پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من از زمانی که ازپدرم ترسیدم دیگه نمی توانم توجمع بروم مهمان هم میاد میرم تو اتاق

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده