پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام،قرص وگادول رو چند دقیقه قبل عملیات نزدیکی استفاده کنم

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()