پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز بزرگداشت شیخ کلینی" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

نوزدهم اردیبهشت، روز بزرگداشت شیخ کلینی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز بزرگداشت سعدی چه روزی است؟)