پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام ایا پرداخت نکردن مبلغ مورد نطرشرط شده درعقد موقت صیغه باعث برهم خوردن عقد میشود زن درچه شرایطی میتواند صیغه موقت را باطل کند مرجع تقلید رهبری هستند ممنوناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صیغه موقت) (تقلید)