پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

هشتم مه، روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز هلال احمر چه روزی است) (ایاحلال احمرجهانی است) ()