پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام. من قبل جایی شنیده ام که در صورت خروج مذی در بانوان نیازی به غسل نیست.ولی باید برای هر نماز وضو گرفت.مثلا هم نماز ظهر و هم عصر.آیا این مطلب صحت دارد؟

1 پاسخ 1

سلام علیکم خروج ترشحات در بانوان تا زمانی به حد منی نرسد نه نجس است و نه نیاز به غسل یا وضو دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده