پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز معلم" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

دوازدهم اردیبهشت، روز معلم می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز معلم چه روزی است) (روز معلم چه روزي است) (روز معلم چه روزی است؟) () (روز استاد چه روزی است)