پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سالروز "شهادت استاد مطهری" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

دوازدهم اردیبهشت، سالروز شهادت استاد مطهری می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهادت مطهری چه روزیست؟)