پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


"روز جهانی کار و کارگر" چه روزی است؟

1 پاسخ 1

اول مه، روز جهانی کار و کارگر می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(روز کارگر چه روزی است) (روز جهانی کارگر چه روزی است) (روز كارگر چه روزي است) (روز کارگر چه روزی است؟) (روز کارگرچه روزی است) () (روز کارگر چه روزی است ) (27شهریور چه روزیه) (مقاله روز كارگر چه روزي است) (روز کارگر چه روزی اس) (روز كارگرچه روزي است؟) (روز کارگرچه روزیه؟) (روز کارگرچه روزیه)