پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من دختری هستم ۲۵ ساله ۹ ساله که پدرم ومادرم باتوهین اجازه نمیدن با کسی که دوست ذارم ازدواج کنم این وسط من بی نهایت به این پسر وابسته شدم وزنا کردیم ومن بچه سقط کردم هزاربار با هزار ترفند به خاستگاری اومدن حتی پریروز ولی پدرم بی دلیل اجازه نمیده تکلیف من چیه من باید چکار کنم جز خودکشی به هیچی فکرنمیکنم به هزار تا عالم نامه دادم کمکم کنن جوابمم ندادن هیچکدومو حلال نمیکنم شما کمکم کنید من چکار کنم پدرم اینقد بی منطقه که میترسم دادگاهی ازدواج کنم

1 پاسخ 1

به نظر من با توجه به شرایط شما(یعنی رابطه ی جنسی و سقط بچه)به دادگاه خانواده مراجعه کنید و با همین پسره ازدواج کنید.چون من جایی شنیدم اگه پدر بی جهت مخالفت کنه دادگاه اجازه ی ازدواج میده و نیازی به رضایت پدر نیست


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده