پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام. فرق قرص کاپتو پریل و لوزامیکس اچ چیست وکدام دارای عوارض منفی بیشتر استاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لوزامیکس اچ) () (لوزامیکس) (قرص لوزامیکس اچ) (قرص لوزامیکس اچ برای چیست) (لوزامیکس اچ چیست)