پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من کیست؟ مثلا میگوییم این ساعت من است این دست من است این بدن من است این من چه ماهیتی دارد؟

1 پاسخ 1

سلام مراجع شود به کتاب"جوان و انتخاب بزرگ" نوشته اصغر طاهر زاده


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده