پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام. هردو بیضه دارای سایز نرمال میباشد.پاترن عروقی هردو بیضه طبیعی است.سایز بیضه راست 24×36 میلیمتر وسایز چپ30×44 میباشد.کیست با دیامتر5 میلیمتر در سر اپی دیدیم راست و کیست با دیامتر7 میلیمتر در سر اپی دیدیم چپ رویت شد.سایز سر اپی دیدیم راست 7×10 میلیمتر وچپ 10×10 میباشد.حداکثر دیامتر وریدهای اطراف بیضه راست در حالت خوابیده و استراحت 2/18 میلیمتر .در حالت خوابیده و مانور والسالوا2/49 میلیمتر ودر حالت ایستاده و مانور والسالوا 2/85 میلیمتر مطرح کننده واریکوسل خفیف میباشد.حداکثر دیامتر وریدهای اطراف بیضه چپ در حالت خوابیده و استراحت 2 میلیمتر .در حالت خوابیده و مانور والسالوا 2/16 میلیمتر و در حالت ایستاده و مانور والسالوا 2/56 میلیمتر مطرح کننده واریکوسل خفیف میباشد. هیدروسل واضح اطراف بیضه ها دیده نمیشود. این جواب آزمایش سونوگرافی بیضه ها بود. آیا بنده مبتلا به واریکوسل هستم؟ آیا قابل درمان هست؟ با تشکر از شمااولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده