پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام,,,,جهاد یعنی چه؟آیاکسی که درجهادشرکت میکنذونهایتاسلامتی خوراازدست میدهد و جانبازمیشود,,بایستی باتن علیل ,اجاره نشین و فقیرباشد؟1اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده