پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مصرف قرص ستیریزین هگزال برای گول زدن کسی که بی دلیل میخواد قرص اعصاب مصرف کند جایز است

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده