پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام ماکارگران با14 سال کارددرنیروگاه سیکل ترکیبی ابادان چراتاالان وضعیت مشخصی نداریم نه رسمی ونه قراردادی نه بیمه تکمیلی الان بخش نامه آمده که 65درصدافزایش حقوق قابل اجرااز1/1/95میباشدکه متاسفانه امروزفقط برای رسمیها تصویب شدوگفتن شامل حال پیمانکارنمیشود که جمع ما139نفرمیباشداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده