پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بنده به همسرم مشکوک بودم که با کسی دیگر ارتباط دارد که صبرکردم و زیر نظرداشتم بعضی موقع هم حرفمان می شد زنم مریض شد بردم بیمارستان بستری شد روزی خواهرم همراه ماند اومدم خانه فردا برم شب خبراومد مرد دو ماه است از دفن وکفن او می گزرد حالا متوجه شده ام زنده است با کسی دیگر وبه جای او ماکت درست کرده بودند می خوام شکایت کنم فرزندانم می گویند چنین کنی خودمان را می کشیم دو فرزند پسر دارم در حدود بیست سا ل دارند چه کار کنماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده