پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا زن می تواند بدون اطلاع شوهرش برود طلاق بگیرد و با کسی دیگر عقد کند و مدتی هم بعد از آن درخانه شوهرقبلی زندگی کند بدون اینکه به او بگوید و بعد از اینکه رفت به خانه شوهر جدید و تازه شوهر قبلی فهمید بگوید طلاق گرفته بودم

1 پاسخ 1

سلام علیکم تا زمانی که از شوهر قبلی خود طلاق نگرفته باشید ازدواج شما با شخص دیگر باطل است . وبا آن شخص در صورت خواندن صیغه محرم نمیشوید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده