پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من مدت 2سال ازخانمم جدازندگی میکنم وبادختری به مدت 2سال رابطه تلفنی دارم ومیخواهم ازهمسرم جداشوم باآن دخترازدواج کنم.دخترباکره میباشدوتالحظه طلاق میخواهم آن راپیش خودبیاورم خودش راضی به این کارهست بایدچه کنم.اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده