پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لطفا فرمول ومحاسبه قطر شعاع مساحت دایره

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت دایره) (شعاع دایره)