پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا زن میتواند درصورت قبول کردن مرد درهنگام عقد موقت حق فسخ داشته باشد؟اگر میشه میدونه درصورت لزوم تلفنی فسخ کند؟مثلا خطر جانیاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده