پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام مردی هستم نزدیک به پنجاه سال چند وقتی هست نسبت به همسر خودم مثل کسی میمانم که برام غریبه است استرس دارم درمورد همبستر شدن تا قبل ازاینکه باهاش باشم همه چی خوب است ولی بمحض نزدیک شدن کاری نمیتوانم بکنم وبه همین خاطر همسر راضی نمیشودمیگوید تو نمیتوانی هیچ مشگلی ندارم تنها مشگلم این است میترسم کاری نتوانم انجام بدهم وهمین استرس هم باعث میشود کاری از دستم نیاید مثل غریبه ها ازش خجالت میکشم متاسفانه همسرم حاضر نیست هیچ کمکی بهم بکنه وبیشتر این استرسو ازاون دارم اگر میشود کمکم کنید چون دنبال بی بندو باری نیستم درضمن ازوقتی اینجور شدم که همسر راضی نمیشد من بهش دست بزنماولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده