پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


هم جنس بازی به چه عملی میگویند؟ینی هم‌جنس بازی چگونه است؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده