پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا ازدواج با شرایط زیر به صلاح هست؟ ١) پدر دختر فوت شده و از کوچکی وی در خانواده ای بزرگ شده که ناپدری دو همسر توأمان داشته است. ٢) خانواده دختر به شدت مذهبی ولی خانواده پسر نیمچه مذهبی ٣) دختر دو ازدواج ناموفق داشته پسر یک ازدواج ناموفق ٤) پسر هشت سال بزرگتر است تشکراولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده