پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چندتا زایده گوشتی زیر بغلم زده که زگیل نیستن و دکتر برای درمانش محلول اوره 3 درصد داد اما موثر نبوداز چه پمادی باید استفاده کنم

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده