پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


متولد سال 73 هستم ودر حال خدمت مقدس سربازی میباشم پدرم دارای 28ماه خدمت درسال های 65الغایت 67 میباشد و در دوران جنگ از ناحیه اعصاب و روان آسیب دیده اند و پس از دوندگی های بسیار بی جواب مانده ایم و جانبازش اعلام نمیکنند و او چند ماه یکبار نیازمند بستری و مراقبت است و از کار افتاده اعلام شده است و مادری ناتوان و سالمند دارم و قبل از خدمت کمک خرج خانواده بودم و خواهر و برادر هایم از من بزرگ تر اند و درگیر زندگی و مشکلات خود هستند و همه ازدواج کرده اند من تنها پسر باقی مانده در خانه هستم و برای کسر خدمت هر کجا که میروم میگویند چون متولد سال73 هستم کسر خدمت شامل حال من نمیشود ترو بخدا قسم یه کاری برام انجام بدید تحت پوشش کمیته امداد هم هستیم ولی دارو های پدرم گران قیمت هستند با این که نصف روز را کار میکنم باز از عهده مخارج بر نمی ایم ترو خدا یه کار کنید که کسر خدمت را برای من در نظر بگیرند که هرچه سریع تر به روال قبل زندگیمان باز گردیم اینطوری پدر مادرم تحت فشار های شدید تری قرار گرفته انداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()