پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام. خدا قوت فیلم مختارنامه زمانی که ابن حر با ابراهیم اشتر سر غنایم جنگی بگو مگو کردن برای شکایت پیش مختار برگشت.هنگانی که خبر به او رسید در حال مشورت با رئیس شرطه خود بود که با استناد به آیه قرآنی به این مو صع اشاره کرد که اگر مسلمانی با وعده مال و مقام تشویق شود از دین خارج نشود باید این کار را انجام داد این آیه کدام آیه از قران کریم است؟؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده