پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام میخواستم بدونم که کتاب حضرت ابراهیم و نوح چه بوده؟

1 پاسخ 1

در قرآن کریم از کتاب های زیر یاد شده است: «زبور» کتاب حضرت داوود علیه السلام؛ «صحف» کتاب حضرت ابراهیم علیه السلام؛ «تورات» کتاب حضرت موسی علیه السلام؛ «انجیل» کتاب حضرت عیسی علیه السلام نام دارد؛ «قرآن» کتاب حضرت محمد صلی الله علیه و آله. البته برای قرآن اسامی دیگری هم ذکر شده است: مانند: «کتاب»- «ذکر» و «فرقان»


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کتاب حضرت نوح) (کتاب حضرت ابراهیم) (کتاب نوح) (نام کتاب حضرت ابراهیم) ()