پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا خدا میخواهد جلوی شر را بگیرد ولی نمیتواند؟ که در این صورت قادر مطلق نیست. آیا میتواند و نمیخواهد؟ پس خیرخواه مطلق نیست. آیا هم میخواهد و هم میتواند؟ پس چرا شر در جهان هست. آیا نه میخواهد و نه میتواند؟ پس این دیگر چه خدایی است؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده