پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره موبایل ترکیه 90536 به کدام شهر ترکیه تعلق دارد؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()