پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لقب امپراطوران ژاپن

1 پاسخ 1

لقب امپراتور ژاپن هیروهیتو به معنای پسرخورشید است
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده