پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه صفتی از صفت های خداوند در قران بیشتر از همه تکرار شده؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کدام صفت خدا در قران بیشتر تکرار شده) ()