پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


من دختری 24 ساله و تک فرزند با روحیه ای حساس هستم که نیاز به ازدواج کردن و داشتن یاری مطمئن و همیشگی را در خود شدیدا احساس می کنم آیا کسی وجود دارد کمکم کند؟ چون دیگر دارم از همه چیز وهمه کس ناامید و خسته می شوم ، آآآیا کسی پیدا می شود دختران جوان و مومن را معرفی کند؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده