پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دعای عقد انگشتر

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دعای عقدانگشترعقیق) (دعای انگشتر باباقوری) (دعای عقد انگشتر) (عقد انگشتر) ()