پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام.من نذر کرده ام دوروز از دهه اول محرم را هرسال روزه بگیرم در ازای گرفتن حاجت.چندسال است حاجت گرفته ونذرم را ادا کرده ام هرچندروزه های قضا دارم.ایانذرم صحیح است؟ایا میتوانم ان راتغییردهم؟وسوال اخراینکه اگرنمیشودان راتغییرداد اگردر این دهه عذرشرعی داشته باشم چگونه ان را به جا اورم؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده