پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تشکر بخاطر سایت مفیدتون ایا پس از خود ارضایی غسل واجب است؟ چه غسلی؟ چگونه؟ چرا؟ ایا این مسئله برای زن و مرد تفاوتی دارد؟

1 پاسخ 1

سلام دوست عزیز بعد از خودارضایی یا هر کاری که باعث خروج منی شود غسل جنابت واجب میشود و این موضوع در مرد و زن هیچ تفاوتی نداره و هم زن و هم مرد پس از خروج منی باید غسل جنابت انجام دهند


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده