پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا وجود مذی بر روی لباس نماز را باطل می کند؟

1 پاسخ 1

سلام علیکم . هر آبی غیر از منی و ادرار باشد مشکلی ندارد و لباس شما پاک است و وضوی شما باطل نمی شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ایا مذی لباس را نجس میکند)