پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حساب سپرده متمرکز سوددارد؟

1 پاسخ 1

بله حساب سپرده سرمایه گگذاری کوتاه مدت حساب سود دار می باشد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()