پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


ما زمانی که فوتبال بازی میکنیم نفری 500 تومان میگذاریم وسط و تیم برنده کل پول ها را میگیرد آیا این هم حرام است مرجع من آیت الله خامنه ایستاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده