پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من حدود یکی دوماهی منی ازم خارج میشد ولی فکر میکردم ادرار است و غسل نمیکردم یعنی نمازم راهم نمیخواندم حال دو سوال دارم1 حکم غسل نکردنم چیست 2 نماز هایم را دوباره بخوانم یا نه

1 پاسخ 1

سلام از آن زمان که یقین داری خارج شده وغسل نکرده ای (شرایط منی رابراساس رساله ها داشته باشد و وذی و مذی و ... نباشد) تا آن زمان که غسل جنابت کردی نماز و روزه خود دراین مدت را اعاده کنید و قضا بجا آورید. شرایط منی در رساله ها: از روی شهوت-با جستن-باسست شدن بدن مرد بیمار و زن از شرایط فوق مشتثنا و همان از شهوت بودن کفایت دارد مذی و وذی آبی است که قبل یا قبل از خروج منی کمی خارج شده و معمولا بسیار رقیق اند و شرایط منی را ندارند


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده