پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


أیا مردان در کنترل شهوت ضعیفت تر از زنان هستند ? أیا أین ظلم به خلقت مردان نیست?

1 پاسخ 1

سلام بله ضعیف تر هستند اما این یک ظلم نیست! تدبیر بی نظیر خالق عالمیان مرد رو آنطور خلق کرد که پس از دیدن ظرافت و زیبایی زن به او بدون اراده گرایش پیدا کنه و این موجب بقای نسل انسان شده جه بسا اگر گرایش ب زن ارادی بود خیلی افراد از این کار اجتناب میکردند و نسل بشر به خطر می افتاد! وقتی نگاه کردی و افکار و خیالت رو به دست شهوت سپردی دیگه غیر قابل کنترلی اما با فرو بستن چشم و ممانعت از استارت خوردنش میتونی جلوی ضعف خودت رو بگیری و بزرگ شی! درپناه حق


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهوت)