پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باعرض سوال میخواستم ببینم من اگر بخوام برای آقای آیت اله خامنه ای رهبر عزیزم نامه ای رو بنویسم چطور میتوانم نامه رو بدستشون برسونم تا از مشکل من باخبر بشن من دوست دارم ایشان نامه من رو حتما بخونناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(درخواست نامه)