پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شیرینی کرمانشاهی سه حرفی

1 پاسخ 1

کاک


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شیرینی سه حرفی) ()