پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


باسلام،من از سفیدآب استفاده میکنم و بعد از غسل متوجه شدم که مقداری (بند انگشت) روی صورتم باقی مانده ،دوباره باید غسل انجام بدم؟

1 پاسخ 1

خیر ، از قصد که نبوده اصل نیت بوده که زمان انجام غسل با این زمینه که صورتتان تمیز است غسل کرده اید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده