پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوغات گوجرات

1 پاسخ 1

مربوط به جدول است و جوابش، تمبر هندی است پیشنهادم به شما برای اندروید، برنامه ی جدول ، جدولانه است ، خیلی جالبه بیشتر از 300 مرحله جدول داره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده