پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام آیا دختری که باکره نیست ،میشود با آن صیغه موقت بجا آورد ،آیا اجازه پدر واجب است

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده