پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من دوستانی بد دارم چه طور می توانم از آنها دوری کنم نه گوشی دارم نه هیچی فقط تو مدرسه هستم اآنها منو به راه های بد و معرفی سایت ها سکسی به من هستند چون کمی درس من از آنها بهتر است

1 پاسخ 1

مهارت های ده گانه ی زندگی را یاد بگیرید و دنبالش برید، یکی از ان مهارت های ، نه گفتن است ، یعنی چیزی که به ضرر ماست به طرف مقابل محترمانه و یا سرسختانه نه بگوییم، و سفت پای حرفمان با یستیم، طرف خسته خواهد شد، هرچند انگ بچه سوسول و یا چقد پاستوریزه بودن را به شما بزنند، از حرف خود کوتاه نیایید چون شما دارین به مصلحت خودتون کار می کنید


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده